Leksikon radija i televizije

Natrag

Perko, Boris

inženjer (1931). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Na RTZ-u 1973–83. Direktor Odašiljača i veza 1974–79, savjetnik za tehnički razvoj u uredu generalnoga direktora 1979–83.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona