Leksikon radija i televizije

Natrag

Perčin, Nikola

inženjer (1947). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Na RTZ-u/HTV-u od 1970. u jedinici Odašiljači i veze; isprva inženjer, od 1979. direktor održavanja i montaže, prijenosa i emitiranja te od 1990. njezin ravnatelj. Od 1992. pomoćnik ravnatelja HRT-a za Odašiljače i veze, član Uprave HRT-a 1996–2002, član uprave 2002–04. i predsjednik uprave Odašiljača i veza 2004–08. Tijekom njegova vođenja Odašiljača i veza izgrađena je mreža TV odašiljača za odašiljanje trećega TV programa, podignuta je čujnost programa HRT-a do visoke europske razine. Programi HRT-a počeli su se odašiljati preko satelita, prvo u analognoj, a zatim u digitalnoj tehnologiji, a obnovljene su ratom opustošene odašiljačke postaje. Nakon razdvajanja od HRT-a znatno je pridonio da Odašiljači i veze d. o. o. izgrade moderno satelitsko odašiljačko središte u Deanovcu te da se tvrtka tehnološki i kadrovski osuvremeni. Inicirao je i pridonio donošenju državne odluke o odašiljanju TV programa u digitalnoj tehnologiji, potom i ubrzanomu prijelazu na novu tehnologiju.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona