Leksikon radija i televizije

Natrag

Peakić-Mikuljan, Marija

urednica i književnica (1943). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na HRT-u od 1994. do umirovljenja 2005. Prije toga surađivala s Dramskim programom HR-a i HTV-a. Pomoćnica generalnoga direktora HRT-a 1995, urednica Kulturno-umjetničkoga programa te glavna urednica HTV-a 1999. Radila na pokretanju Religijskoga programa te kulturoloških i povijesnih tema u Obrazovnom i Dokumentarnom programu. Bila je urednica u izdavačkoj kući Mladost, predsjednica Društva književnika Hrvatske 1985–88. te ravnateljica Nakladnoga zavoda Matice hrvatske (objavila knjigu Bespuća povijesne zbiljnosti F. Tuđmana). Objavila desetak književnih djela (poezija, novele, scenariji), autorica TV drama za djecu i odrasle te više radiodrama. Odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, Redom hrvatskoga trolista i Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona