Leksikon radija i televizije

Natrag

PBS

(akr. od engl. Public Broadcasting Service – Služba javne radiodifuzije), privatna neprofitna nacionalna mreža američkih javnih TV postaja. Osnovana je 1969. kao alternativa velikim komercijalnim mrežama. Javna televizija u SAD-u je nastala nakon komercijalne i njezin se model razlikuje od europskoga. Savezna komisija za komunikacije (FCC) predvidjela je 1952. za nekomercijalne obrazovne TV postaje oko 12% raspoloživih frekvencija. Početkom 1950-ih osnovane su prve nekomercijalne postaje, a 1952. sredstvima Fordove zaklade utemeljen je prethodnik PBS-a, centar za produkciju i razmjenu programa National Education Television (NET). Neprofitna ustanova Corporation for Public Broadcasting (CPB) osnovana je 1967. sa zadaćom da organizira raspodjelu novčane potpore koju je država počela dodjeljivati javnim radijskim i TV postajama te da nadzire tehničko povezivanje tih postaja. Danas tim postajama uglavnom upravljaju lokalna neovisna udruženja, visokoškolske ustanove i, u 20 tvrtki, tijela saveznih država. Najveći paket programa koji PBS distribuira svojim članicama čine dječje, obrazovne i dokumentarne emisije te vijesti i emisije o aktualnim temama. Jedna od najpopularnijih dječjih emisija u svijetu, Sesame Street, dio je PBS-ova programa otkad je počeo emitirati 1970. Među ostalim emisijama popularnost i ugled stekle su napose serija drama American Playhouse, newsmagazini The MacNeil/Lehrer News Hour, Frontline, Firing line te prijenosi kulturnih događanja (Live from Lincoln Center, The Metropolitan Opera Presents). PBS-ove postaje samostalno sastavljaju svoje programe, a obvezne su emitirati oko tri sata isporučenih programskih sadržaja u središnjem dijelu Večernjega programa te određeni postotak u preostalo vrijeme.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona