Leksikon radija i televizije

Natrag

PAL

(akr. od engl. Phase Alternation Line – linija izmjeničnom fazom), sustav analogne kromatske televizije kojim se definira način prijenosa i prijma boje u TV-u. PAL je razvio W. Bruch u Njemačkoj. Europska unija radiotelevizijskih postaja (EBU) odlučila je 1963. da se osim sustava NTSC i SECAM ispita i usporedi i PAL te ocijeni njegova prihvatljivost za Europu. PAL se temelji na poboljšanom NTSC sustavu, koji je osjetljiv na fazne promjene između moduliranoga i referentnoga krominantnog nositelja, što uzrokuje pogreške u tonu boje. To se u PAL-u korigira okretanjem faze za 180° jedne krominantne komponente u svakoj drugoj TV liniji. Na prijamnoj strani ta se komponenta okreće unatrag za 180°. Stoga su fazne pogreške u susjednim linijama komplementarne, te se primjenom sklopa za kašnjenje takve pogreške, a time i pogreške u tonu boje, mogu kompenzirati.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona