Leksikon radija i televizije

Natrag

Ostović, Gordana

novinarka, kazališna kritičarka i dramatičarka (1964). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Počela na Radio Sljemenu serijom emisija o zagrebačkom kabaretu, a 1990–93. suradnica u Međunarodnom programu HR-a. Od 1994. na I. programu HR-a uređuje emisiju o kazalištu Lica i sjene te 1996–2003. emisiju Utorkom kultura; suradnica i povremeno urednica emisija Katapultura i Kulturni kolokvij. Kritikama, esejima i razgovorima surađivala je 1998–2000. u emisiji Portret umjetnika u drami Dramskoga programa HR-a. Autorica je dokumentarnih radiodrama Nada u vremenu straha i Pelješki kapetani te igranih radiodrama Parsifal i Zavesti ili umrijeti. Drama Slijepe ulice izvedena joj je u kazalištu Mala scena u Zagrebu 2007. Dobitnica je nagrada Marin Držić za dramski tekst 2004. i 2005.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona