Leksikon radija i televizije

Natrag

Osman, Krešimir

ton-majstor (1947). Na RZ-u od 1972, isprva snimatelj, a od 1980. dramski ton-majstor. Snimio više od stotinu radiodrama i radijskih dokumentarnih emisija, od kojih su poznatije Tišina, Ćunćubela, Zimnik (sa Z. Bajsićem i Č. Pricom), Saturnova ptica (s L. Vindakijevićem), Kal škuj putuje i Zapisi iz Domovinskog rata (s D. Tralićem). Više puta nagrađivan za tonsku realizaciju radioemisija, radiodrama i suautorstvo dokumentarnih emisija na Festivalu radija u Ohridu. Nagrađivan i u inozemstvu kao suautor kratkih formi rađenih s L. Krencerom. Dobitnik HRT-ove nagrade Ivan Šibl 1994.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona