Leksikon radija i televizije

Natrag

osjetljivost mikrofona i zvučnika

parametar efikasnosti elektromehaničke pretvorbe kod mikrofona, zvučnika i sličnih elektroakustičkih pretvornika. Pretvorniku se dovodi standardizirana ulazna pobuda (zvučni tlak za mikrofon, odnosno audiosignal za zvučnik) i pritom mjeri izlazna veličina (izlazni napon kod mikrofona, odnosno generirani zvučni tlak na udaljenosti od 1 m kod zvučnika).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona