Leksikon radija i televizije

Natrag

osciloskop

mjerni uređaj s ekranom za prikazivanje elektroničkih signala. Radi tako da se sinkronizira s mjerenim signalom te se na ekranu mogu očitati amplitudne i vremenske vrijednosti. Kod višekanalnog osciloskopa može se istodobno uspoređivati više mjerenih signala (npr. vremenska i fazna koincidencija). Kod digitalnih osciloskopa uzorak signala određenoga vremenskog trajanja pohranjuje se u memoriju i zatim iščitava, pa je moguće mjeriti i prijelazne pojave u signalu te automatski dobiti brojčane vrijednosti. Posebna je vrsta monitor valnog oblika (engl. waveform monitor), konstruiran za kontrolu videosignala u svakidašnjoj pogonskoj uporabi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona