Leksikon radija i televizije

Natrag

organizator

u TV proizvodnji, osoba koja prema uredničkim i programskih zahtjevima koordinira tehničkim sredstvima, a prema planu zadataka pravi plan snimanja i rasporeda ekipa te montaže. Na dnevnoj bazi neposredno organizira i koordinira poslove u proizvodnim projektima (priprema, snimanje, završna obradba, arhiviranje) u skladu s organizacijom rada i planom projekta. Sudjeluje u izradbi operativnoga plana i dnevnih dispozicija rada po nalogu i uputama nadređenoga. Organizira i osigurava logističke uvjete za realizaciju aktivnosti (prijevoz, smještaj i druge uvjete) na temelju dnevnih dispozicija rada i radnih zadataka, kontaktira izvođače i druge suradnike te koordinira njihove aktivnosti. Ispunjava tipske ugovore i interne dokumente kojima se angažiraju resursi i usluge, brine se da potrebni materijali i ugovori budu na vrijeme uručeni izvođačima i drugim suradnicima, dostavlja potrebna sredstva na mjesto izvršenja rada, pomaže uredniku ili producentu u procesu rada u organizaciji i realizaciji. Poznatiji organizatori na TVZ-u/HTV-u bili su, među ostalima, Ivan Sivka, Petar Pavlica, Vlasta Grgin, Ivo Goreta, Ivo Prnjak, Antun Buzančić, Đuro Babić, Ivo Orešić, Mladena Orešić, Jakov Škugor, Đorđe Šepelj, Zvonimir Zovko, Nikola Janjušević, Vesna Dugorepec, Mladen Sablić, Dinko Martinčić, Ante Žonja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona