Leksikon radija i televizije

Natrag

optičko pohranjivanje

način pohranjivanja podataka pri kojem se čitanje i pisanje izvodi korištenjem lasera i optičkih pojava (refleksije). Zbog tipične primjene za pohranjivanje zvučnih ili videozapisa, podatci kojih se čitaju u dužem neprekinutom nizu, podatci su organizirani kao spiralni trag koji počinje od sredine optičke ploče. Optički se zapis u početku, ranih 1960-ih, koristio za pohranjivanje pokretnih slika, a danas je široko rasprostranjen način za pohranu podataka. Najpoznatiji optički nosači podataka jesu CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile/Video Disc), HD-DVD (High Definition/Density Digital Versatile/Video Disc), Blu-ray Disc i HVD (Holographic Versatile Disc). Kapacitet CD medija standardno iznosi od 650–700 MB (kod proširenih inačica), što predstavlja 74, odnosno 80 minuta zvučnoga zapisa. Jednostrani DVD ima kapacitet od 4,7 GB (jednoslojni) do 8,54 GB (dvoslojni). U odnosu na CD, za pohranu rabi datotečni sustav UDF (engl. Universal Disk Format), a veći kapacitet na naizgled istom mediju postiže većom valnom duljinom laserske zrake. Ona za DVD iznosi 650 nm, CD 780 nm, a za HD-DVD i Blu-ray 405 nm. Kod Blu-ray tehnologije podatci se, zahvaljujući maloj valnoj duljini, mogu znatno gušće smjestiti, tako da standardni disk ima kapacitet 27 GB podataka s jednim slojem, do 54 GB s dva sloja. HD DVD diskovi imaju kapacitet 15 GB (jednoslojni) ili 30 GB (dvoslojni). Gustoća je zapisa HD DVD-a preko tri puta veća od običnog DVD-a, ali preko 65% manja od Blu-ray diskova koji rabe lasersku zraku iste valne duljine. Snimanje i reprodukcija HD sadržaja nije moguća na klasičnim DVD uređajima, već je za to neophodna primjena HD DVD ili Blu-ray uređaja, koji čitaju i DVD diskove. Prihvaćanjem Blu-ray tehnologije 2008. prestao je razvoj, proizvodnja i prodaja HD DVD medija i uređaja. Holografski višenamjenski disk (HVD) temelji se na naprednoj tehnologiji koja znatno povećava mogućnost smještaja raznovrsnih podataka u odnosu na dosadašnje optičke diskove. Pristup podatcima vrši se paralelno, pri čemu se jednim osvjetljenjem lasera paralelno upisuje ili čita 1,2 miliona bita, što daleko nadilazi serijski pristup podatcima kakav se danas koristi, a postiže se daleko manjom brzinom rotacije diska na kojem se zapis obavlja, što automatski smanjuje i potrošnju energije. Kapacitet toga diska standardno iznosi 200 GB, a reklamirani je maksimum 5 TB.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona