Leksikon radija i televizije

Natrag

Operne večeri

serija radijskih prijenosa iz HNK-a u Zagrebu te pojedinačni prijenosi iz svjetskih opernih kuća. Sustavno praćenje opernoga stvaralaštva uz prikladan radiofonski komentar počelo je nakon osnutka muzičko-govorne redakcije RZ-a 1956, kad se uz izravne prijenose iz opernih kuća počelo emitirati i snimke cijelih opernih djela. Ta se praksa nastavila i usavršila nakon osnivanja III. programa 1964, pod vodstvom B. Polića i M. Barbieri, koji su najdulje bili urednici emisije (ujedno i najčešći komentatori i autori najvećega broja popratnih eseja). Od kraja 20. st., širenjem satelitskih prijenosa i tehničkim usavršavanjem, omogućeni su, pod novim nazivom Opera na Trećem (urednica Z. Matić), redoviti prijenosi iz Metropolitan Opere u New Yorku, kao i iz više europskih opernih kuća.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona