Leksikon radija i televizije

Natrag

Opća deklaracija o ljudskim pravima

strateški dokument UN-a usvojen na zasjedanju Opće skupštine 10. XII. 1948. u Parizu kao opći standard koji trebaju provoditi sve države članice UN-a. Temeljna prava i slobode kao što su pravo na život, slobodu i sigurnost, jednakost pred zakonom i pošteno suđenje, sloboda misli i vjere moraju biti omogućeni svima. Deklaracija je jedan od najznačajnijih dokumenata za ostvarivanje slobode medija i novinarstva. U tom se kontekstu ističe članak 19: “Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.”

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona