Leksikon radija i televizije

Natrag

ogib (difrakcija)

pojava pri kojoj elektromagnetski val zbog nailaska na prepreku mijenja smjer širenja. Val koji je prešao prepreku nastavlja se širiti u prostor čak i kad između odašiljača i prijamnika ne postoji izravna optička vidljivost.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona