Leksikon radija i televizije

Natrag

održavanje televizijske opreme

postupak koji uključuje instalaciju, popravak, redovito mjerenje i preventivno održavanje opreme u procesu proizvodnje TV programa, a nekoć i izradbu sklopova, uređaja i dr.; također osoblje koje u tom postupku sudjeluje. Poslovi se s početkom rada TVZ-a obavljaju u Servisu za audio i video opremu, osnivač i prvi voditelj D. Bosnar (1956). S povećanjem količine opreme i TV proizvodnje osnivaju se posebne jedinice: Video, Audio i Filmski servis, poslije odsjeci Video, Audio i Optika i mehanika. Oprema s elektronskim cijevima vrlo se često kvarila, čak i tijekom TV prijenosa, tako da je bila neophodna edukacija i posebna vještina za brzo otklanjanje. Servis je i prvo mjesto gdje su dolazili mladi inženjeri kako bi se upoznali s uređajima i sustavom televizije. Odsjek video bavi se kamerama, videomiješalima, instrumentima, generatorima signala, magnetoskopima, monitorima, televizorima i dr. Za kamere postoji posebna specijalizacija. B. Kišan ispitivao je i mjerio karakteristike prve europske CCD kamere (1987). Uz njega su se posebno istaknuli V. Klepac, S. Jurić i dr. Prve magnetoskope (1963) održava N. Borčić, a V. Erman konstruirao je uređaj za prikazivanje logotipa RTZ-a i oznaku prvog i drugog TV programa na ekranu. Odsjek video sudjeluje u brojnim projektima i instalacijama opreme. Tako Z. Šego neposredno nakon oslobođenja Knina 1995. s ekipom iz Splita montira opremu u TV studio Knin, a s ostalima sudjeluje 2005. u instalaciji režije Studija 9 i 10, u projektu reportažni brod 2008, u zamjeni opreme u svim HRT centrima 2014–15. i dr. Dugogodišnja voditeljica videoservisa bila je I. Matanić, a od 1994. Z. Šego. Odsjek audio uz instalaciju i održavanje tonske opreme u prošlosti izrađuje sklopove (tonska i distribucijska pojačala, sklopove za različite vrste signalizacija i dr.), koji se koriste i 2016. U tom se posebno ističe B. Vencler, koji je za Domovinskoga rata izradio kacigu s audiovezom za Hrvatsku ratnu mornaricu. Dugogodišnji su voditelji A. Gluščević (do 2003), R. Pilipović (2003–14), a od 2015. B. Kic. Odsjek optika i mehanika (prije Filmski servis) bavi se održavanjem optike kamera, montažnih stolova, telekina, stativa i pribora, kao i samoga pogona foto-filmskoga laboratorija i dr. Posebno se mehaničkim konstrukcijama istaknuo J. Cesarec (nosači za telepromptere, kamere za prateće vozilo i opremu na helikopteru MUP-a za posjeta pape Ivana Pavla II. 1994. i dr.). Prvi voditelj servisa bio je do 1969. J. Picer, a zatim M. Simić, B. Filli, J. Cesarec i M. Seginj. Od 2014. Odsjek vodi T. Pleša.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona