Leksikon radija i televizije

Natrag

odašiljač

uređaj koji odašilje električne, elektromagnetske ili akustične signale prema prijamniku. U radiodifuziji, osnovni izvor signala radijskih i TV programa namijenjenih za prijam publici na širem području. Za dopunsko pokrivanje manjih područja koja nisu pokrivena osnovnom odašiljačkom mrežom koriste se pretvarači (repetitori) koji primaju signal s matičnog odašiljača i odašilju ga na drugom kanalu. U digitalnoj radiodifuziji koriste se istokanalni pretvarači (tzv. gap filleri) koji primaju i odašilju signal na istom kanalu. Radiofrekvencijska snaga generirana u odašiljaču te isijana na anteni u obliku radiovalova predstavlja izračenu snagu. Za proračun pokrivanja određenog odašiljača važna je efektivna emitirana snaga ERP. Radijski valovi proizvedeni odašiljačkom radijskom postajom nazivaju se emisija, a smetajući izvor naziv je za emisiju (također i elektromagnetsko isijavanje ili indukciju) za koju je utvrđeno da uzrokuje interferenciju.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona