Leksikon radija i televizije

Natrag

obrazovanje novinara

proces institucionalnoga stjecanja novinarskih znanja i vještina. U Hrvatskoj se odvija u okviru institucija visokoga školstva na kojima se studenti obrazuju za djelatnosti povezane s medijima, novinarstvom, istraživanjem javnoga mnijenja, odnosima s javnošću i sl. U Hrvatskoj je novinarstvo moguće studirati na pet fakulteta, pod različitim nazivima. Novinarstvom se studij naziva samo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu To je ujedno novinarski studij s najduljom tradicijom; osnovan je 1971. kao dvogodišnji studij te ga se moglo upisati uz već upisan drugi studij na Sveučilištu u Zagrebu. Četverogodišnji studij uveden je 1985, a od 2002. uvodi se praktična nastava te smjerovi na preddiplomskoj (trogodišnjoj) razini: tisak, radio, televizija, odnosi s javnošću i novi mediji; diplomska je razina dvogodišnja (na trećoj godini biraju se dva smjera). Specijalistički poslijediplomski studiji sadržavaju i smjerove odnosa s javnošću i medija u digitalno doba. Na Hrvatskim studijima u Zagrebu studij se zove komunikologija na objema razinama, preddiplomskoj i diplomskoj. Na preddiplomskoj razini stječu se znanja iz novinarstva, odnosa s javnošću i komunikologije, a na diplomskoj postoji i komunikologija kao znanstveni smjer. Sveučilište u Zadru u okviru Odjela za turizam i komunikacijske znanosti nudi diplomski studij novinarstva i odnosa s javnošću, a pretpostavlja završeni preddiplomski studij turizma. Na Studiju medija i kulture društva Sveučilišta u Dubrovniku na preddiplomskoj razini je studij komunikologije, a na diplomskoj smjerovi medija te odnosa s javnostima. Sveučilište Sjever, nastalo spajanjem Medijskoga sveučilišta u Koprivnici i Veleučilišta u Varaždinu, nudi smjer novinarstva te poslovanja i menadžmenta u medijima na preddiplomskoj razini te odnose s javnostima na diplomskoj razini.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona