Leksikon radija i televizije

Natrag

Oboler, Arch

američki dramatičar i redatelj (1909–1987). Najplodniji radijski dramski pisac uopće; na američkoj radijskoj mreži NBC emitirano je 1933–45. više od 800 njegovih radiodrama, koje je često i režirao, većinom u sklopu serija Lights Out (1936–38, 1942–43), Arch Obole’s Theater (1939–40, 1945) i Everyman’s Theater (1940–41). Inovativno rabio tehniku struje svijesti i zvučne efekte, a prvi je u radiodramu integrirao izvedbu koncertnog orkestra (u vlastitoj dramatizaciji biografije P. I. Čajkovskoga). Kreator inovativne humoristične TV serije Comedy Theatre (1949), scenarist i redatelj nekoliko filmova.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona