Leksikon radija i televizije

Natrag

objektiv

optički uređaj, složeni sustav leća s pomoću kojega se prenosi slika objekta koji se nalazi unutar vidnoga kuta objektiva. Dijele se na objektive s fiksnom žarišnom duljinom (fiksni) i zum objektive (s promjenjivom žarišnom duljinom). Fiksni se po svojem vidnom kutu dijele na širokokutne objektive, srednje ili normalne te teleobjektive. Objektivi se odabiru po veličini slikovnoga senzora u kameri: ⅓”, ⅔”, 1” i S35 mm. Osobine objektiva definiraju se parametrima kao što su žarišna duljina, vidni kut, omjer zuma (omjer između najmanje i najveće žarišne duljine), F broj (otvor blende), minimalna udaljenost snimanog objekta od objektiva, razlučivost, kromatska aberacija, izobličenje itd. Danas se u TV proizvodnji uglavnom upotrebljavaju zum objektivi koji mogu biti opremljeni daljinskim žičnim upravljanjem. Sukladno razvoju TV tehnologije razvijaju se objektivi za SDTV, HDTV, UHDTV (4K). Zum objektiv (od engl. zoom) promjenjivoga je vidnog kuta (promjenjive žarišne duljine) koji omogućuje prividno mijenjanje udaljenosti glavnoga predmeta promatranja u kadru, bez promjene položaja kamere i uglavnom bez poremećaja u oštrini slike. Time se postiže efekt optičkoga primicanja (zumiranje prema naprijed), odnosno optičkog odmicanja (zumiranje prema natrag) te se stvara privid da se prizor kreće prema kameri ili udaljava od nje. Zum je najčešće upotrebljavana vrsta objektiva stoga što omogućuje kontinuirano prenošenje gledateljske pozornosti gledatelja s jednoga mjesta prizora na drugo i brzu prilagodbu snimatelja nepredvidivim događajima. Najveću primjenu ima u izravnim prijenosima. Glavni su dijelovi objektiva blenda i fokus. Blenda određuje količinu svjetlosti koja dolazi do fotoosjetljivoga senzora kamere (filma ili čipa). Kod današnjih objektiva blenda je sastavljena od tankih listića (lamela), otvaranjem i zatvaranjem kojih se kontrolira količina svjetlosti. Otvor blende izražava se u broju F koji predstavlja odnos žarišne dužine prema efektivnomu promjeru leće. Uobičajene vrijednosti su 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 i nalaze se na tzv. prstenu blende. Manji broj F znači svjetliju sliku, jer propušta veću količinu svjetlosti, a svaki put kad se prsten pomakne za jedan broj, količina svjetla se smanji za pola ili poveća dvostruko, ovisno o smjeru kretanja prstena. Pozicija ulazne leće mijenja se prilikom zumiranja, a samim time mijenja se i količina svjetla koja ulazi u objektiv. Kod zumiranja ista pozicija blende ne znači isti dotok svjetla prilikom snimanja. Na poziciji objektiva “široko” (engl. wide) propušta se više svjetlosti nego kad je objektiv u poziciji “tele”, što znači da prilikom zumiranja treba istodobno mijenjati i otvor blende. Fokus je dio objektiva (sklop leća) koji se koristi u izoštravanju slike tako da s pomoću navoja na objektivu mijenja svoju udaljenost u odnosu na projiciranu površinu u kameri (filmska vrpca, čip i sl.). Postoje dvije vrste navoja: navoj koji drži sam sebe i nosi leće za izoštravanja, a koristi se kod lakših i kompaktnijih objektiva (npr. ENG) te navoj koji preko pužnoga prijenosa vodi leće za izoštravanje (studijske kamere).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona