Leksikon radija i televizije

Natrag

novinarstvo

djelatnost prikupljanja, obradbe, oblikovanja i objavljivanja informacija iz različitih društvenih područja (politika, gospodarstvo, društveni život, kultura, znanost, školstvo, zdravstvo, zabava, sport). Kao cjelina u službi javnosti, informira je o bitnim događajima i kretanjima, čime utječe na formiranje društvenih stajališta. Treba informirati objektivno, uravnoteženo, svestrano i pravodobno. Otvoreno i pluralističko novinarstvo i slobodni mediji pripadaju temeljima demokratskoga funkcioniranja suvremenih društava. Uspješno novinarstvo stvara informiranu, zainteresiranu, motiviranu i aktivnu javnost te omogućuje građanima da raspolažu činjenicama bitnima za političko odlučivanje i demokratski život. Objektivno pak i kritički informirajući o radu predstavnika koje su građani izabrali da upravljaju javnim poslovima i da vode državu, novinari ih nastoje učiniti odgovornijima i učinkovitijima. Stoga novinarstvo treba biti slobodno, politički neovisno, profesionalno osposobljeno da se može suprotstaviti svim pritiscima i manipulacijama. S obzirom na tehnologiju koju koristi i na povijesni tijek razvoja dijeli se na tiskovno, radijsko, televizijsko i, u novije vrijeme, internetsko. Razvijalo se kroz više stoljeća, od pojave Guttenbergova tiskarskog stroja (15. st.), kao profesija koja je obavljala javnu funkciju informiranja. Kako se razvijala tehnologija, postajalo je sve masovnijim i utjecajnijim oblikom javnoga komuniciranja. Otkriće radiovalova u drugoj polovici 19. st. i razvoj radiopostaja i radioaparata označili su prekretnicu u tehnici prijenosa informacija, kasniji izum televizije u 20. st. stvorio je tehničku platformu za dotad neviđenu ekspanziju javnog informiranja. Zahvaljujući novim elektronskim tehnologijama, svijet je postao “globalno selo” (M. McLuhan), čemu su na početku 21. st. internet i elektronski mediji (portali) dali dodatne dimenzije masovnosti, brzine i – kao novu kvalitetu – interaktivnosti.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona