Leksikon radija i televizije

Natrag

novinarska etika

skup pravila i normi ponašanja novinara i medija. Svrha joj je poštivanje profesionalnih standarda, zaštita neovisnosti novinarstva prema političkim i financijskim vlastima i sprječavanje zloporabe novinarske i medijske moći. Glavni su joj akteri profesionalni novinari, a u širem smislu (“etika javnog informiranja”) vladajuće strukture medijskih ustanova (medijske vlasti), političke institucije i političari koji donose temeljne odluke o medijima te korisnici medija (medijska kompetencija). Novinarska etičnost temelji se na općim moralnim načelima i društvenim vrjednotama kao što su istinitost, sloboda, poštivanje dostojanstva osobe i njezine privatnosti, pravo na informacije i na ispravak informacije, javnost i transparentnost rada, odgovornost i medijska kompetencija. U profesionalnim etičkim kodeksima i stručnoj literaturi katalogizirane su brojne profesionalno-etičke norme o pribavljanju, selekciji, obradbi i interpretaciji te objavljivanju informacija i uređivanju medija (npr. izbjegavanje sukoba interesa, obveza nepristranosti i pluralnosti, zabrana neopravdanoga prešućivanja bitnih informacija, kao i prijevare i plagijati), kojima se pobliže određuje procedura svakidašnjega profesionalnog i etičkog prosuđivanja i izbora. Kao i druge radijske i TV kuće u demokratskim zemljama, HRT je donio etički kodeks o ponašanju svojih novinara i drugih zaposlenika.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona