Leksikon radija i televizije

Natrag

Novi mediji

programski kanal HRT-a koji sjedinjuje internetski portal HRTweb, multimedijske usluge HRTi, teletekst i komunikaciju s korisnicima preko društvenih mreža; pokrenut je 2013. Prva urednica bila je T. Vudrag, a od 2015. urednik je I. Duić. U 2015. je realizirano više projekata kao djela trajne vrijednosti – Dan pobjede, 300. godina Sinjske alke, Dan sjećanja i predstavljena HRTi usluga, a 2016. pokrenuti su portal za djecu juhuhu.hr te obrazovni portal skolski.hr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona