Leksikon radija i televizije

Natrag

Novak (Novaković), Novak

srpski komediograf, pisac, novinar i scenarist (1928–1995). Isprva novinar i humorist u brojnim tiskovinama, potom na radiju. Od 1957. do umirovljenja 1988. urednik humorističnoga programa na TV Beogradu. Jedan od najpopularnijih i najuspješnijih TV scenarista u Jugoslaviji. U suradnji s redateljem R. L. Đukićem kreirao popularne humoristične serije Servisna stanica (1959–60), Muzej voštanih figura (1962), Licem u naličje (1965) i dr. kojima je izgradio prepoznatljiv srpski TV humor, usmjeren na svakidašnje situacije i blagu društvenu satiru, iz kojega su proizašle velike komičarske zvijezde M. Aleksić, M. Petrović Čkalja i dr. Kreirao prvi pravi jugoslavenski sitcom Pozorište u kući (1972–84), jednu od najpopularnijih serija toga doba, prerađivanu u Srbiji 2007, a Hrvatskoj 2006. pod nazivom Kazalište u kući. Pisao kazališne komedije, od kojih je najpopularnija Stolica koja se ljulja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona