Leksikon radija i televizije

Natrag

Novak, Božidar

novinar, urednik i publicist (1925–2013). Jedan od najistaknutijih medijskih djelatnika u Hrvatskoj, glavni urednik Slobodne Dalmacije 1947–49, glavni urednik Vjesnika 1955–63, potom do 1971. direktor kuće Vjesnik. Za njegova mandata Vjesnik je izrastao u najveće novinsko i tiskarsko poduzeće u Jugoslaviji i jugoistočnoj Europi te je u svojih tridesetak izdanja, dnevnih, tjednih i mjesečnih novina i časopisa afirmirao hrvatske interese u jugoslavenskoj federaciji i zastupao reformske ideje u jednostranačkom komunističkom sustavu. Kao istaknutomu sudioniku reformskoga pokreta Hrvatskoga proljeća zabranjen mu je 1972. javni i novinarski rad. Nakon demokratskih promjena i osamostaljenja Hrvatske 1990-ih ponovno javno aktivan. Kao suradnik brojnih medija, stručnjak Vijeća Europe za poticanje demokratizacije medija, posebno elektroničkih, te kao član Programskoga vijeća HRT-a 1994–96. zastupao je ideje neovisnosti i pluralnosti medija u sklopu demokratizacije države i društva. Autor i urednik više knjiga o novinarstvu i povijesti hrvatskoga novinarstva (Pregled povijesti novinstva Hrvatske 1771–1995, Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću). Urednik i suautor knjige Suvremeno novinarstvo (1964), u kojoj su prvi put obrađeni fenomeni radija i televizije i koja je služila kao udžbenik generacijama novinara. Predavao na studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Glavni urednik prvog izdanja Leksikona radija i televizije (2006).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona