Leksikon radija i televizije

Natrag

Notno, foto, multimedijsko i drugo gradivo

odjel HRT-a u sklopu RJ Arhivi i programsko gradivo. Notni zapisi prikupljaju se od prvih oformljenih glazbenih ansambala RTZ-a 1930. te pohranjuju u konvencionalnom obliku (na papiru), kako se i izdaju korisnicima arhiva – izvođačima glazbenih izvedbi u koncertnim programima četiriju ansambala HRT-a. Stručno su obrađeni te klasificirani i pretraživi u bazi glazbenih naslova Meridio. Spremišni prostori sadržavaju oko 20 000 arhivskih jedinica hrvatskih i inozemnih skladatelja, izdavača i sl. Fototeka je nastala 1975. u sklopu TV dokumentacije. U njoj su pohranjeni negativi od začetaka radija i televizije kao popratno gradivo nastalo na snimanjima. Digitalizirana je približno pola od oko 250 000 jedinica gradiva. Biblioteka odabire, obrađuje i daje na korištenje knjige koje prikuplja od 1964, te danas raspolaže s preko 33 000 naslova najrazličitijih tema (e-knjižni fond, bilteni knjiga). Novinska dokumentacija selektira, obrađuje i daje novinarima na korištenje članke razvrstane po temama. Fundus sadržava oko sedam milijuna članaka i podsjetnik je na zbivanja u posljednjih preko 40 godina. Novinska dokumentacija radi u potpuno digitaliziranom okruženju.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona