Leksikon radija i televizije

Natrag

Nipkow, Paul Gottlieb

njemački izumitelj (1860–1940). Patentirao je 1884. rotirajući disk s otvorima, prvi tehnički izum koji je praktično pokazao da je moguće sliku pretvoriti u električni signal. U svojoj mehaničkoj televiziji koristio je svojstva perzistencije vida. Rotirajući disk (metalna ploča) imao je otvore, kroz koje je pri mehaničkom okretanju prolazila svjetlost te se s pomoću fotoosjetljivih selenskih ćelija pretvarala u električne impulse. Mehanička televizija nije uspjela zbog prespore reakcije selenske ćelije i nezadovoljavajućega pojačanja signala slike.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona