Leksikon radija i televizije

Natrag

Nikolić, Ljubo

novinar i urednik (1924–2013). Završio Novinarsko-diplomatsku školu u Beogradu. Novinarsku karijeru počeo u Rijeci 1947. kao dopisnik Tanjuga. Na RTZ-u u Rijeci od 1953. do umirovljenja 1984. Izvještavao za Radio Rijeku i RZ, nakon osnivanja TV centra Rijeka bio šef dopisništva do 1982. Izvještavao za Informativni program te surađivao s Dokumentarnim programom TVZ-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona