Leksikon radija i televizije

Natrag

neverbalna komunikacija

količina podataka koju TV gledatelj svjesno i nesvjesno prikuplja promatrajući sliku govornika. Prema istraživanjima 20% gledatelja pamti što je rečeno u nekoj emisiji, a 80% kako je tko u njoj izgledao. Komunikolozi drže da cjelokupni dojam izrečene poruke oblikuje tek 7–8% izgovorenih riječi, 38% glas (boja, visina, modulacija), a čak 55% čine neverbalni sadržaji, od gestikulacije i mimike do odjeće govornika. Za približno sedam sekundi gledatelj stvara dojam o emisiji i ako je nezadovoljan, prelazi na drugi program. Stoga geste voditelja moraju biti ograničene na veličinu zamišljenog ekrana, izraz lica mora biti živahan, oči moraju ostvariti izravan kontakt s kamerom jer to znači kontakt s gledateljem. BBC je u svojem kodeksu zabranio novinarima kimanje glavom, što mnogi novinari rade ne bi li ohrabrili sugovornika, jer bi to moglo značiti apsolutno slaganje sa sugovornikom.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona