Leksikon radija i televizije

Natrag

neovisnost medija

pojam koji označuje neovisan položaj medija u odnosu na državnu vlast i na vlasnike medija te daje pravnu i političku platformu za zaštitu novinara od svih oblika pritisaka i ograničenja u njihovu profesionalnom radu. Jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskoga društva i pokazatelj stupnja političke slobode u nekoj zemlji. Omogućuje slobodan i nesmetan protok bitnih informacija, slobodu i odgovornost pri analizi i komentiranju društvenih i političkih događaja, pojava i ličnosti te osigurava slobodnu i pluralnu javnu raspravu o bitnim pitanjima društva i države. Termin je ušao u važne međunarodne dokumente nakon II. svjetskog rata, kao deklarativna zaštita neovisnosti novinara. Tako je Vijeće Europe 1970. usvojilo zahtjev da se unutarnjim ustrojem medija zaštiti neovisnost njegovih (odgovornih) urednika i sloboda individualnog izražavanja novinara. Upozorava također na “opasnost od monopola” kao drugu prijetnju neovisnosti. Zalaganje za neovisnost medija potvrđeno je i u završnom dokumentu OESS-a 1990. te u Praškoj deklaraciji Vijeća Europe 1994, kao potvrda da se neovisnost medija tretira kao jedan od stupova demokratskih društava. Ta je demokratska načela europskih institucija preuzelo i hrvatsko zakonodavstvo.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona