Leksikon radija i televizije

Natrag

neovisna proizvodnja

proizvodnja izvan sustava nakladnika televizije. Podrazumijeva vlasničku neovisnost, proizvodnju za različite televizije, autorsku slobodu i efikasnu proizvodnju. U Hrvatskoj se do kraja 1990-ih gotovo cjelokupna proizvodnja TV sadržaja odvijala na HRT-u, osim koprodukcija s filmskim i stranim producentima. Otad su počele djelovati producentske tvrtke koje nude vlastite, gotove programske proizvode. Taj je proces ubrzala i konkurencija na medijskom tržištu, nastala pojavom TV postaja s nacionalnom koncesijom i regulativa na europskoj i nacionalnoj razini. One obvezuje TV nakladnike da udio europskih djela neovisnih proizvođača u godišnjem AV programu iznosi najmanje 10% vremena, a Zakon o HRT-u obvezuje HRT da najmanje 15% godišnjega programskog proračuna osigura za nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovica tih sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena na hrvatskom jeziku. Producentske tvrtke bitne u proizvodnji neovisnih programskih sadržaja koje su u znatnijoj mjeri i surađivale s HRT-om jesu Interfilm, Drugi plan, Factum, Fade in, Kinorama, Maxima film, Telefilm, AVA produkcija, Ring Multimedia.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona