Leksikon radija i televizije

Natrag

narator (pripovjedač, komentator)

nositelj naracije u smislu govornog iskaza koji se obraća slušatelju ili gledatelju te ga vodi kroz radijsko ili TV (filmsko) izlaganje. Kod radijskih je emisija to glas koji vodi slušatelja iz zbivanja u zbivanje. Kod TV emisija može biti vidljiv u kadru i tad se pretežito obraća gledatelju, gleda u motrište kadra (spiker, voditelj vijesti). Kad je nevidljiv, javlja se kao izvanprizorni glas, uglavnom apersonalno (glas pripada nespecificiranoj osobi), iako katkad može biti personaliziran govornim samopredstavljanjem ili pak kazivanje vidljivoga naratora može prizornom indikacijom prijeći u kazivanje “izvan kadra” (off), kao što izvanprizorni glas može postati personaliziran pokazivanjem naratora u kadru.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona