Leksikon radija i televizije

Natrag

naplatna televizija

(engl. Pay TV), usluga u kojoj operater ili proizvođač TV programa od krajnjega korisnika naplaćuje naknadu za pristup određenim TV kanalima ili AV sadržajima. Naplata može biti jednokratna (engl. pay per view) ili preko pretplate (engl. subscription). S obzirom na tehnologiju usluga se može pružati kabelskom televizijom, IP televizijom, DTH-om ili novijim tehnologijama, kao što su digitalna zemaljska televizija ili OTT. Zemaljska naplatna televizija u Hrvatskoj je zastupljena preko EVO TV platforme, koja koristi MUX C i MUX E. Programski paket odašilje se zemaljskom mrežom upotrebom DVB-T2 tehnologije, a korisnici prijam ostvaruju preko uređaja s ugrađenim dekoderom, slično kao i kod DTH-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona