Leksikon radija i televizije

Natrag

napajanje, energetsko

sustav kojim se uređaji napajaju električnom energijom. Elektroenergetsko postrojenje mora osigurati napajanje stabilnim naponom i frekvencijom uz određeni stupanj osiguranja od ispada, koji ovisi o vrsti i namjeni uređaja. Tako elektronička oprema i uređaji koji sudjeluju u proizvodnji i emitiranju programa trebaju imati izvor neprekidnog napajanja koji u slučaju ispada osigurava napajanje još dovoljno vremena da se emitiranje programa odvija bez prekida. Dom HRT-a kao središnja lokacija za proizvodnju programa napaja se iz dvije različite vanjske trafostanice 110/10(20) kV, a njegov elektroenergetski sustav sastoji se od četiriju trafostanica 10(20)/0,4 kV, koje su međusobno povezane u zatvoreni prsten i imaju vlastito agregatno postrojenje kao rezervni izvor. HRT ima i jedan od najvećih sustava UPS besprekidnoga napajanja u Hrvatskoj. Ono je interno redundantno iz dvaju neovisnih izvora, a na nj su spojeni najvažniji tehnološki pogoni: režije odvijanja programa, master, glavna režija, pogoni za proizvodnju Informativnoga programa i dr. U sustav napajanja ulazi i zaštitno i tehnološko uzemljenje koje je odvojeno od uzemljenja javne elektroenergetske mreže kako ne bi dolazilo do smetnji u emitiranju programa. Stabilno napajanje bitno je i pri snimanju i prijenosima uživo na terenu, za što koriste mobilna agregatna postrojenja koja se najčešće nalaze na kamionima.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona