Leksikon radija i televizije

Natrag

nakladnička djelatnost HRT-a

RZ, RTZ i HRT objavili su brojne tiskovine, uglavnom o vlastitoj programskoj aktivnosti, koje se mogu razvrstati u periodiku, prigodne publikacije te knjige u bibliotekama Specijalna izdanja RTZ-a (1966–69) i HR-a (od 1991). Periodiku tvori više skupina edicija, a među njima je najopsežniji listovi i časopisi koji su 1926–63. donosili tjedni (ponekad i dvotjedni) raspored emisija s njihovim opisom, podatcima o sudionicima te ostale programske i druge obavijesti, napise, fotografije i ilustracije (Radio glasnik Zagreb, Radio vjesnik, Radio Zagreb, Radio, 7 dana radio, Hrvatski radio vjesnik, Hrvatski ilustrirani list Radio stanice Zagreb, Hrvatski radio list, Hrvatski krugoval, Radio Zagreb, Rijeka, Osijek i Dubrovnik i dr.). Njih su 1926–38, u suradnji s RZ-om, uglavnom izdavali privatni nakladnici. Tjedne su programe RZ-a i RTZ-a 1953–63. donosili listovi Jugoslovenski radio i Radio televizija u nakladi Udruženja jugoslovenskih radio-stanica, potom JRT-a, a tiskani su u Zagrebu. U drugu skupinu periodike pripadaju uglavnom šapirografirana, interna glasila Radio problemi, Radio i TV problemi, Bilten RTZ i dr. (1952–62) te tiskani časopisi i listovi Naš studio (1964–70), List Radio televizije Zagreb (1973–91), Stručni informator (1988–91), 90-ak brojeva Zbornika Trećeg programa Radio Zagreba, tj. časopisa Treći program Hrvatskog radija (od 1977), Godišnjaci RTZ-a (1965–68) i Godišnjaci HRT-a (1996–98) i edicije Prix Marulić, koje se svake godine objavljuju prigodom održavanja toga međunarodnog radiodramskog festivala na Hvaru. Prva prigodna publikacija, podnaslovljena pod naslovom Radio Zagreb 15. V. 1926. – 15. V. 1931, tiskana je 1931. u povodu pete obljetnice radijskoga emitiranja. a slijedile su je Zagrebački solisti 1954–1964 (1964), 50 godina Radio Zagreba (1976), Ansambl dječje drame 1949–1979 (1980), Odašiljači i veze 1926–1986 (1986), Hrvatska radiotelevizija 65–35 (1991), Radio Rijeka, prvih 50 godina (1995), Zapisi i sjećanja (2001), zbornik tekstova RTV djelatnika objavljen prigodom 75. obljetnice radijskog i 45. obljetnice TV programa, kad je proizveden i CD-ROM HRT – Zvuk i slika 1926–2001. Uz obljetničke publikacije (Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije – Osam desetljeća, 2010; Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije – Sedam desetljeća, 2011) tiskane su i publikacije Razpored orkestralnih koncerata Hrvatskog krugovala 1942/43 (1942), Odašiljački centar Zadar (1984), Ozbiljna glazba na Hrvatskom radiju (1991), Glazbeni programi Hrvatskog radija i Europa M. Paladin (1996) te knjiga Komunikacije satelitima R. Galića (1971). U biblioteci Specijalna izdanja Radiotelevizije Zagreb, pokrenutoj 1966, objavljene su do 1969 (kad je prestala izlaziti) antologije radiodrame, TV drame i radioeseja, izbori hrvatskih radiodrama iz 1966. i onih nagrađenih na radiodramskom natječaju Prag–Varšava–Zagreb 1966/67, izbori tekstova iz emisije Dobro jutro, djeco, knjige V. Mikecina, B. Mrkšića, K. Novosela, I. Štivičića i dr., Godišnjaci RTZ-a za 1965, 1966, 1967. i 1968. te još desetak drugih knjiga. U biblioteci Hrvatski radio (koju je 1991. pokrenuo T. Bakarić) objavljeno je dvadesetak knjiga, među kojima Portreti hrvatskih jezikoslovaca, Velikani naše epohe, Rječnik Trećeg programa, Govorimo hrvatski, niz od četiri sveska Portreta umjetnika u drami, Hrvatska glazba i Hrvatski radio T. Čunko (2012), Zbornik 3. programa HR te djela P. Brečića, D. Britvića, Ž. Paića, I. Rogića Nehajeva, A. Zlatar i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona