Leksikon radija i televizije

Natrag

Nadzorni odbor HRT-a

tijelo HRT-a koje nadzire poslovanje i usklađenost poslovanja sa zakonima, pokreće postupak razrješenja glavnoga ravnatelja, donosi godišnji program rada HRT-a, prihvaća financijski plan i završni račun, utvrđuje visinu pristojbe. Također prema Zakonu o HRT-u i Statutu HRT-a na prijedlog glavnoga ravnatelja HRT-a donosi Statut HRT-a, koji potvrđuje Hrvatski sabor. Način rada utvrđen mu je poslovnikom. Ima pet članova kojima mandat traje četiri godine: četiri člana imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, a jedan je predstavnik radnika HRT-a. Vijeću za elektroničke medije i Programskomu vijeću HRT-a podnosi izvješće o provedenom nadzoru poslovanja HRT-a, a Hrvatskom saboru podnosi izvješće o svojem radu. Predsjednici S. Luks Kalođera (2011–12), V. Gotovac (2012–15), Š. Selimović (od 2015).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona