Leksikon radija i televizije

Natrag

N1

kabelski 24-satni informativni (news) TV kanal, pokrenut 2014. U vlasništvu je kompanije Adria News, u okviru tvrtke United Media, članice grupacije United Group u većinskom vlasništvu investicijske kuće KKR sa sjedištem u New Yorku. Emitira TV program, objavljuje sadržaje na internetskom portalu i preko mobilne aplikacije. Program se proizvodi u produkcijskim centrima u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu, a emitira se na hrvatskom, srpskom i ostalim jezicima koji se govore u regiji. Svaki od centara ima vlastiti urednički pristup, novinare, studije, web i mobilne platforme. U programskoj shemi kombiniraju se vlastiti sadržaji (npr. središnje vijesti) sa sadržajima ostalih centara, a programi zanimljivi za sve tri sredine udružuju se u jedan kanal. N1 je pridruženi partner CNN-a i može rabiti njegove snimke i programe, kao što CNN može upotrebljavati sadržaj N1 od međunarodne važnosti. U pokretanju programa N1 sudjelovali su i mnogi bivši HRT-ovi novinari, kao prvi urednik programa N1 za Hrvatsku D. Merlić, potom Z. Šprajc, T. Ladišić, J. Šarić, A. Bilić Keserović i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona