Leksikon radija i televizije

Natrag

Mužinić, Vjekoslav

inženjer (1911–1985). Završio Tehnički fakultet u Zagrebu. Od 1938. do umirovljenja 1973. obavljao je odgovorne dužnosti u tehničkim službama RTZ-a, stekavši osobite zasluge za razvoj odašiljačkih kapaciteta. O toj je problematici objavio i mnoge tekstove u novinama, časopisima i prigodnim publikacijama. Autor ideje da se 30. godišnjica RZ-a obilježi pokretanjem TV programa (TVZ-a), prvoga u ovom dijelu Europe. Jedna od glavnih osoba uključenih u samo pokretanje.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona