Leksikon radija i televizije

Natrag

Muvrin, Branka

novinarka i urednica (1968). Diplomirala na Rudarsko-naftno-geološkom fakultetu te na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na II. programu HR-a od 1994. surađuje na temama s područja ekologije i snima dokumentarne zapise za potrebe programa. Pokrenula 1998. te do 2000. uređivala i vodila dnevnu emisiju Vrijeme vinila. Suradnica, a 2007–12. urednica tjednoga magazina Šuškalica, potom emisije Europska avenija broj 1 (u kojoj se slušatelji educiraju o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima) te serijala HR demo klub. Zabavnim programom HR-a rukovodi 2008–12, a od 2015. koordinira glazbene sadržaje za IMS te uređuje emisiju U dosluhu na I. programu HR-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona