Leksikon radija i televizije

Natrag

multiplekser

uređaj koji više signala zbraja tako da se oni mogu prenositi preko jednoga medija. U digitalnoj televiziji i radiju koriste se aktivni multiplekseri za stvaranje multipleksa (paketa podataka). U antenskim sustavima koriste se pasivni multiplekseri za priključivanje više radijskih ili TV odašiljača na jednu antenu. Slično se radi i u području mikrovalnih i satelitskih veza.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona