Leksikon radija i televizije

Natrag

mreža

lanac radijskih i/ili TV postaja povezanih mikrovalnim, kabelskim ili satelitskim vezama, a koje emitiraju isti program. U SAD-u pojam mreža (network) označuje i organizacijski ustroj preuzet od radijskih mreža osnovanih još u početcima radiodifuzije. Prvi “lančani prijenos” ostvaren je 4. I. 1923, kad je program radijske postaje WEAF iz New Yorka preuzimala postaja WNAC u Bostonu. Prve radijske mreže bile su prigodna, neformalna povezivanja postaja radi prenošenja nekoga iznimno važnoga događaja. NBC je bio prva čvrsto strukturirana radijska mreža. Koncept lančanoga emitiranja temelji se na ideji da udruživanje financijskih i programskih snaga omogućuje proizvodnju skupljih i kvalitetnijih emisija te istodobno smanjuje troškove. Umjesto da sama proizvodi cijeli program, postaja troškove proizvodnje dijeli s drugim postajama. Model radijskih mreža poslije je prenesen na televiziju. Najpoznatije američke odašiljačke TV mreže su NBC, CBS i ABC. Tradicionalnim TV mrežama pridružio se 1986. Fox. Mreža se sastoji od vlastitih (owned & operated) i pridruženih postaja (affiliates). Američki zakon ograničuje broj TV postaja u vlasništvu, pa mreže s lokalnim postajama sklapaju ugovore o pridruživanju kako bi svoj program učinile dostupnim na što većem dijelu nacionalnoga teritorija. Golema većina američkih lokalnih postaja proizvodi samo vijesti. Najveći dio programa dobavlja joj neka mreža, a manji dio kupuju na tržištu, u tzv. syndication. Svaka od triju tradicionalnih mreža (ABC, CBS, NBC) ima više od 200 pridruženih postaja. Mreže pokrivenost postižu kombiniranjem pridruženih odašiljačkih postaja i kabelske distribucije. Razvoj satelitske tehnologije u posljednjih dvadesetak godina omogućio je pokretanje brojnih kabelskih i satelitskih kanala, pa su mreže izgubile dio publike, reklamnih prihoda i utjecaja. Postoje tri kategorije mreža: nacionalne, regionalne i prigodne (ad hoc), ali se termin obično koristi samo za nacionalne mreže. FCC mrežom drži cjelinu koja signalom pokriva najmanje 75% kućanstava opremljenih TV prijamnikom. Američka javna televizija PBS također je ustrojena kao mreža, ali za razliku od komercijalnih mreža postaje-članice PBS-a samostalno sastavljaju program. Komercijalne američke odašiljačke mreže danas su uglavnom podružnice većih kompanija. U Hrvatskoj je umrežavanje regulirano Zakonom o elektroničkim medijima. Nakladnici radija i televizije mogu se, uz prethodnu suglasnost Vijeća za elektroničke medije, programski povezivati u regionalne ili nacionalne mreže, program kojih mora biti dostupan za najmanje 70% stanovništva regije (regionalna mreža), a za najmanje 60% stanovništva RH (nacionalna mreža). Umreženi nakladnici moraju imenovati odgovornog urednika zajedničkoga programa te na području koncesije objavljivati dnevno najmanje dva sata programa vlastite proizvodnje i zadovoljavati druge propisane uvjete. Mreža lokalnih komercijalnih TV postaja Mreža, koja djelovala 1996–98, te CCN (djelovao 1999–2005) vjerojatno su prvi primjeri umrežavanja u Hrvatskoj. Radijske mreže u Istri i Dalmaciji (npr. RIMA) pojavljuju se 2000-ih. Imaju zajedničke središnje vijesti, a osnovni je razlog umrežavanja jedinstvena marketinška ponuda. Tek 2010. dolazi do stvaranja jakih programskih mreža kao što su Totalni FM i Soundset u kojima, osim programskog umrežavanja, dolazi i do vlasničkoga povezivanja, a 2013. stvara se Mreža TV.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona