Leksikon radija i televizije

Natrag

monozvuk (monofonski zvuk)

zvuk reproduciran iz monofonskoga, jedinstvenog audiokanala. Monozvuk, za razliku od stereozvuka ili višekanalnoga zvuka, ne sadržava prostornu informaciju. Stoga izvor monozvuka doživljavamo kao točkast, bez obzira reproducira li se iz jednoga, dvaju ili više bliskih zvučnika istodobno.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona