Leksikon radija i televizije

Natrag

moć medija

sintagma kojom se izražava važnost masovnih medija kao glavnoga kanala za plasiranje informacija i stajališta koji služe oblikovanju javnoga mnijenja, ali i slike svijeta prema vlastitim predodžbama. Zbog velike moći mediji se u nedemokratskim sustavima podvrgavaju državnoj kontroli ili upravljanju, u nekim okolnostima i izravnoj cenzuri, čime se postiže da se u javnosti ne mogu pojaviti alternativne ideje ili kritički sudovi na račun vladajuće elite ili se mediji koriste za indoktrinaciju građana, odnosno propagandu režima i njegovih predstavnika. U demokratskim sustavima prava i obveze medija reguliraju se zakonima koji osiguravaju i štite slobodu izražavanja, pravo na informaciju i osobne slobode (pravo na zaštitu privatnosti i dr.). Slobodni i neovisni mediji dužni su svoju moć koristiti na temelju društvenih, etičkih i zakonskih pravila koja služe demokraciji (istinitost, pluralizam, objektivnost, nepristranost, tolerancija, raznolikost) i ne mogu svoja prava koristiti nauštrb prava drugih pripadnika društvene zajednice.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona