Leksikon radija i televizije

Natrag

mobilni novinar

(engl. Mobile Journalist, krat. MoJo), novinar koji za snimanje, montažu, slanje materijala ili javljanje uživo rabi mobilnu tehnologiju (pametni telefon, tablet i sl.). Takav način rada koristi se kad profesionalna oprema nije na raspolaganju, a događaj treba žurno medijski popratiti.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona