Leksikon radija i televizije

Natrag

Mjesto koje hoće živjeti

dokumentarni TV film, emitiran na TVZ-u 1976. Autor B. Lentić spojio je dvije sastavnice dokumentarnoga žanra – relevantnu, egzistencijalnu temu (suočavanje ljudi s teškim poremećajem ekosustava izazvanim naletom industrijalizacije) i ekspresivnost primjerenu masovnomu mediju, ali i stilsku dorađenost. Na VI. međunarodnom festivalu Visoki TV studij u Barceloni (1978) filmu je posvećena središnja stručna rasprava. Španjolski publicist B. B. Orricico uočio je dramaturške analogije s klasičnom grčkom tragedijom. Film je snimio H. Milivojević, a montirala V. Sulejmanpašić.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona