Leksikon radija i televizije

Natrag

Milošević, Saša

novinar (1959). Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na RTZ-u u Zagrebačkoj panorami od 1987, u redakciji unutrašnje politike od 1988. radi za dnevne vijesti, Dnevnik te za tjednu informativnu emisiju Spektar. Pratio je široki raspon tema, posebno unutrašnju politiku. Odlazi u Švedsku 1991, nakon dvije godine vraća se i radi na poslovima ljudskih prava i civilnoga društva u UN-ovu Centru za ljudska prava te Institutu Otvoreno društvo. Od 2006. generalni tajnik Srpskoga narodnog vijeća te zamjenik predsjednika. Od 2014. član Programskoga vijeća HRT-a. Za emisiju T’ga za jug, koje je autor s Lj. Malobabić, dobio 1990. Zlatno pero HND-a te nagradu JRT-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona