Leksikon radija i televizije

Natrag

Mikuljan, Miroslav

filmski i TV redatelj i urednik (1943–2011). Diplomirao na ADU-u u Zagrebu. Filmsku karijeru započeo je 1962. u Kinoklubu Zagreb, gdje u desetak godina snimio 15 dokumentarnih i eksperimentalnih filmova, dobivši više nagrada na festivalima amaterskoga filma. Od 1971. počinje snimati dokumentarne i kratke igrane filmove u profesionalnim uvjetima, a kulminaciju toga dijela karijere dostiže snimanjem dvaju dugometražnih igranih filmova (Hoću živjeti, 1982; Crveni i crni, 1985). U to vrijeme na TVZ-u režira reportaže, feljtone, dokumentarne filmove te TV drame za odrasle i djecu. Od 1989. urednik u Dokumentarnom programu, gdje je u sljedećih desetak godina pokrenuo niz novih serijala (Moja priča o Hrvatskoj, Sudbine, Hrvati u svijetu, Male nacije u Europi, Kruh naš svagdašnji, Portreti koji se pamte, Olovne godine, Hrvati na svjetskim morima). Autorski se angažirao najviše u ciklusu Sudbine, s uspjelim emisijama iz Domovinskoga rata: Doktorica Bosanac, Crkve u plamenu, Moja tri pakla, Priča o zlatnom lančiću, General Janko Bobetko i dr.; s O. Kosovcem suautor filma Jazovka. Nakon odlaska u mirovinu nastavlja režirati nagrađivane dokumentarne filmove Čuvari mrtvih sela (2004), Sam (2008), Ljudi s mliječnog puta (2009) – za posljednja dva filma dobio je dvije prve nagrade na Međunarodnom festivalu turističkog i ekološkog filma, a za Ljude s mliječnog puta nagradu publike na ZagrebDoxu te nagradu Oktavijan.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona