Leksikon radija i televizije

Natrag

mikrofon

uređaj za pretvaranje zvuka u mehaničku i potom u električnu energiju (audiosignal). Prema električnoj podjeli mogu biti izvedeni kao elektrodinamički ili kondenzatorski. Kod elektrodinamičkoga mikrofona promjenjivi zvučni tlak uzrokuje titranje membrane sa zavojnicom u kojoj se inducira napon. Kod kondenzatorskog mikrofona membrana u osnovi predstavlja jednu elektrodu kondenzatora, koja titrajući pod utjecajem izmjeničnoga zvučnog tlaka uzrokuje promjenu međuelektrodnoga kapaciteta, odnosno napona među elektrodama. Ta vrsta mikrofona mora dobivati napon za spomenutu polarizaciju kondenzatorskih elektroda iz vanjskoga ili baterijskoga izvora. S obzirom na kut prijma zvuka mikrofon može biti usmjeren (kardioidni i osmičasti polarni dijagram) ili omnidirekcijski (kuglasti polarni dijagram). U TV studijima koriste se sustavi bežičnih mikrofona (žarg. mikroport, od naziva modela centralne odašiljačke jedinice proizvođača Sennheiser), koji sudionicima u programu daju slobodu kretanja, a scena je oslobođena kabela. Sastoje se od mikrofonske jedinice s odašiljačkim dijelom napajanim iz baterijskog izvora i prijamne jedinice. Signal od jedne do druge jedinice prenosi se digitalnom radiovezom, a za složena snimanja koriste se sustavi s većim brojem mikrofona koji rade na različitim frekvencijama.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona