Leksikon radija i televizije

Natrag

Mihaljević, Mignon

novinarka, urednica i prevoditeljica (1925–1996). Objavljivala u zagrebačkom Narodnom listu (1954–57), časopisu Umjetnost (1957–58), Naprijedu, Globusu, Vjesniku, Panorami, Republici, Studiju i dr. Od 1959. do umirovljenja 1990. radila na TVZ-u. Bila je urednica Stranoga dokumentarnog i Filmskog programa, šefica službe za prijevod i jezičnu obradbu teksta. Ustrojila TV prevodilačku službu. Uređivala Zagrebačku panoramu, emisiju Jučer, danas, sutra. Autorica dokumentarnih reportaža, radila je za Program plus, Slike vremena, Dobro jutro, Put po američkom Zapadu, kulturni magazin Panorama, program Za slobodu i dr. Kraće vrijeme radila kao asistentica programa, spikerica i prevoditeljica u Jugoslavenskoj sekciji BBC-ja u Londonu. Prevela više od 20 djela s engleskoga, njemačkog, ruskog, češkog i drugih jezika. Stručna, zahtjevna i stroga, bila je izniman mentor mlađim suradnicima.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona