Leksikon radija i televizije

Natrag

Mihajlović, Zoran

producent (1957). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1983. na RZ-u u Ekonomsko-propagandnom programu (EPP) propagandist i producent, voditelj prodaje u odjelu Marketinga HR-a, pomoćnik ravnatelja HR-a za ekonomske poslove, a 2009–10. v. d. ravnatelja HR-a. Od 2010. predsjednik umjetničkog vijeća nagrade HRT-a Orlando za najbolja glumačka i glazbena ostvarenja na Dubrovačkim ljetnim igrama. Od 2011. član Odbora za radio pri EBU-u. Član uprave HRT-a 2011–12. i zamjenik predsjednika uprave, a od 2012. pomoćnik ravnatelja Produkcije HRT-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona