Leksikon radija i televizije

Natrag

Međunarodni kodeks časti novinara

dokument UN-a, donesen posebnom rezolucijom Generalne skupštine 1952. U uvodnom se dijelu ističe da je sloboda informiranja i novinstva jedno od osnovnih prava čovjeka i temelj svih sloboda iz Povelje UN-a i Opće deklaracije o pravima čovjeka te da je bitna za očuvanje mira. Prvi članak obvezuje novinare da publici nastoje pružiti samo informacije koje odgovaraju činjenicama (trebaju provjeravati sve obavijesti, ne smiju namjerno ispustiti nijednu bitnu činjenicu ili činjenice proizvoljno prikazivati). U članku 2. navodi se da obavljanje profesionalne novinarske dužnosti zahtijeva odanost javnomu interesu; kleveta, optužbe bez dokaza i plagijat ozbiljni su profesionalni prijestupi, a pravo na odgovor mora se poštivati bez odlaganja. Informacije o privatnom životu pojedinih osoba koje mogu nanijeti štetu njihovu ugledu ne mogu se objavljivati (jedina je iznimka ako služe općemu interesu).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona